Ολοκληρωμένες
υπηρεσίες αναλύσεων


Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της FOODLAB αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών ποιότητας.


Περισσότερα...

Η FOODLab είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ.


Στο χώρο της πιστοποίησης της ποιότητας, των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων, ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια.

home_design2_hoverbox1home_design_t

Τεχνογνωσία

home_design2_hoverbox2home_design_p

Ποιότητα

home_design2_hoverbox3home_design_t2

Ταχύτητα

foodlab1
Πλήρη τεχνική ανάλυση
Τι μπορούμε να
κάνουμε για εσάς.
foodlab2
Υπηρεσίες για όλα τα τρόφιμα

FO
OD
LAB

foodlab3
• To Επιστημονικό Εργαστήριο Ελέγχου Τροφίμων, FOODLAB, είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον τομέα του ελέγχου των τροφίμων και ποτών και στον τομέα ανάπτυξης και οργάνωσης συστημάτων και τεχνικών ποιότητας.

• Τα μέλη του εργαστηρίου είναι πάντα πρόθυμα να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων και να καθοδηγήσουν για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
Επιλεγμένες υπηρεσίες για την επιχείρηση σας.
Υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε σύγχρονη επιχείρηση.

Η ομάδα της FOODLAB είναι πάντα πρόθυμη να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα των αναλύσεων και να καθοδηγήσουν για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Εφαρμογή Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής στις επιχειρήσεις τροφίμων.

Υποστήριξη για την εφαρμογή Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής σε επιχειρήσεις τροφίμων, όπως σε βιομηχανίες τροφίμων, χώρους μαζικής εστίασης (catering), εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, νοσοκομεία και κλινικές, ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, λιανικό εμπόριο.

Εγκατάσταση Συστήματος Διασφάλισης της Υγιεινής των Τροφίμων - HACCP .

Ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων ασχολείται με ιδιαίτερη επιτυχία στην μελέτη, εφαρμογή και συντήρηση του συστήματος διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων (Hazard Analysis - Critical Control Points - HACCP).