Εξειδίκευση FOODLAB

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 487/4.10.2000 ΦΕΚ 12198, οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να εφαρμόζουν κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και το σύστημα HACCP (διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων) και παράλληλα πρέπει να εφαρμόζουν συνεχείς αυτοελέγχους για να επιβεβαιώνουν την σωστή εφαρμογή και τήρησή τους. Τα μέλη του Επιστημονικού Εργαστηρίου Ελέγχου Τροφίμων με την ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία που έχουν βοηθούν σημαντικά τις επιχειρήσεις τροφίμων για την ικανοποίηση των παραπάνω.

EXP
ERT
ISE

To Επιστημονικό Εργαστήριο Ελέγχου Τροφίμων είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον τομέα του ελέγχου των τροφίμων και ποτών και στον τομέα ανάπτυξης και οργάνωσης συστημάτων και τεχνικών ποιότητας.

• Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Το εργαστήριο FOODLAB έχει συνεργαστεί με πολλές επιχειρήσεις τροφίμων στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων και έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών δράσεων όπως:
- προγράμματα αντιμετώπισης προβλημάτων των επιχειρήσεων,
- μελέτη παρακολούθησης και βελτίωσης της ποιότητας του γάλακτος,
- δημιουργία λογισμικού κατάταξης του γάλακτος σε ποιότητες,
- μελέτη εγκατάστασης ή εκσυγχρονισμού εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου γάλακτος,
- ζωοτεχνική υποστήριξη των μονάδων παραγωγής γάλακτος,
- απομόνωση και ταυτοποίηση γαλακτικών βακτηρίων από παραδοσιακά τυριά.
- απομόνωση και ταυτοποίηση εντερικών βακτηρίων από πρώτες ύλες, προϊόντα και εξοπλισμό παραγωγικής μονάδας.
- απομόνωση και ταυτοποίηση μικροοργανισμών που προκαλούν αλλοιώσεις σε τυριά και συσκευασμένο γάλα.

 

• Αξιολογήσεις ποιότητας σε επιχειρήσεις τροφίμων

Τα μέλη του εργαστηρίου αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση αξιολογήσεων σε επιχειρήσεις τροφίμων προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία με καθορισμένα πρότυπα.

• Οργάνωση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου στις επιχειρήσεις τροφίμων και εκπαίδευση προσωπικού σε αναλύσεις.